Working Site Fiber Optic

งานติดตั้งสำรวจพาดสายไฟเบอร์ออฟติก เส้นทางอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย Fiber Optic24Core พร้อมตัดต่อ เชื่อมสาย ติดตั้งตู้ ODF พร้อมFusion Splice(สไปร์สายไฟเบอร์ออฟติก) และOTDR Test ไซต์งานที่เชียงรายไฟเบอร์ออปติก จำนวน60Core รับดึงสายไฟเบอร์ออฟติกเชียงราย มีประสบการ์ด้านพาดสายดึงสายFiber Optic มากกว่า10ปี พร้อมทีมงานตัดต่อ พร้อมทีมสำรวจหน้างานพร้อมออกSurvayคำนวนระยะทาง รับบริการดึงสายFiber Opticทั้งในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, ลำปาง, ตาก, แพร่, เข้าหัวไฟเบอร์ออปติก Terminate /Fusion Splice Fiber Optic & OTDR Test สามารถติดต่อได้ที่ 096-0370623 และ 094-9327691
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4