Sukjai Mansion

ประตูคีย์การ์ด เป็นอีกหนึ่งประตูในกลุ่มของประตูอัตโนมัติที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยประตูชนิดนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประตูและเครื่องทาบบัตร โดยมีอุปกรณ์บัตร RFID หรือที่เราเรียกกันว่า คีย์การ์ด เป็นอุปกรณ์ในการช่วยในการเปิด-ปิดประตู โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลูกกุญแจแบบเดิมๆซึ่งประตูคีย์การ์ดนั้น มีจุดเด่นกว่าประตูแบบเดิมๆ ในคีย์การด์เก็บบันทึกข้อมูลการใช้ประตูเข้าออก การกำหนดสิทธิ์ของบัตร ว่าสามารถใช้เปิดประตูบานใดได้บ้าง หรืออาจจะพูดง่ายๆว่า บัตรคีย์การ์ดใบเดียว สามารถเปิดประตูได้หลายบานนั่นเอง โดยไม่จำเป็นต้องพกบัตรหลายใบ สามารถติดต่อได้ที่ 096-0370623 และ 094-9327691
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4