Kong Garn Kha

งานติดตั้งระบบควบคุมอินเตอร์เน็ตแบ่งการใช้งาน และเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกจากออฟฟิตโกดังถึงออฟฟิตด้านหน้าร้าน แก้ไขการใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าและการส่งข้อมูลเข้าเซฟเวอร์ช้า ที่บริษัทคงการค้าเชียงราย แก้ไขระบบ network มีปัญหา ระบบ Internet ช้าไม่เสถียร รับงานทั่วภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ พร้อมทีมงานเอ็นจิเนียร์ดูและระบบให้เสถียรที่สุด สามารถติดต่อได้ที่ 096-0370623 และ 094-9327691
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4