Car Park Chiang Rai Bus terminal

งานติดตั้งระบบบบริหารลานจอดรถ สถานนีขนส่งเชียงราย(เก่า) มีระบบตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ ไม้กั้นรถ คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์บริหารจัดการค่าจอดรถ สามารถคิดเวลาจอดรายชั่วโมง รายวัน บัตรจอดฟรี พร้อมทั้งมีกล้อง CCTV ควบคุมการเข้าออกพร้อมบันทึกแผ่นป้ายทะเบียนและหน้าผู้ขับขี่ ไว้ในฐานข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 096-0370623 และ 094-9327691
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4